Algemene voorwaarden

Inleiding

Hieronder treft u de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden leggen juridisch vast wat uw (de klant) en onze rechten en verplichtingen zijn. Wij doen altijd onze uiterste best om u de beste service te bieden en hierdoor tevreden te maken. Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten: neem dan contact op met onze klantenservice: info@aryasaffron.com

Wij doen dan, zoals altijd, onze uiterste best u te woord te staan!

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen
   Onder ‘Arya Saffron’ wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid, Arya Saffron en haar handelsnaam Arya Saffron, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam in Nederland en statutair gevestigd te Amsterdam in Nederland. Het hoofdkantoor van Arya Saffron is gevestigd op het adres: Groenhoven 751, 1103 LX te Amsterdam, e-mailadres info@aryasaffron.com. Arya Saffron is ingeschreven in het Handelsregister te Amsterdam, KvK-nummer 63392240, BTW-nummer NL 549436807 B01
  2. Toepassing
   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Arya Saffron, alsmede op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Arya Saffron als leverancier van zaken optreedt.
  3. Totstandkoming koopovereenkomst
   De koopovereenkomst tussen Arya Saffron en de koper komt tot stand onder de opschortende voorwaarde dat de zaak (nog) voorradig is (op=op) respectievelijk de zaak door de toeleverancier, waarvan Arya Saffron afhankelijk is, (nog) kan worden geleverd. Indien de opschortende voorwaarde niet wordt vervuld en levering van de zaak onmogelijk is omdat de betreffende zaak niet (meer) beschikbaar is, dan zal Arya Saffron de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. De koper heeft in dat geval recht op kosteloze teruggave van het door hem aan Arya Saffron betaalde, welke teruggave zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de kennisgeving van Arya Saffron zal plaatsvinden. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding.
  4. Onjuistheden Website(s) en/of Folder(s)
   Arya Saffron is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Arya Saffron die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.
  5. Prijzen
   De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
  6. Afzetgebied
   Op dit moment worden zaken geleverd aan kopers in Nederland en rest van de wereld.
  7. Bezorgkosten
   Alle prijzen van de producten op de site zijn exclusief bezorgkosten, tenzij anders vermeld.
   De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per bestelling en per land.
  8. Levering en levertijd
   1. Arya Saffron zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen drie werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.
   2. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
   3. Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen. Arya Saffron zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van Arya Saffron.
   4. Arya Saffron is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Arya Saffron gedragen.
  9. Veilig betalen
   Arya Saffron biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen:

   1. Creditcard (Mastercard en Visa): Tijdens het bestelproces kan de koper zijn creditcardnummer en de vervaldatum invullen. De koper dient er zorg voor te dragen dat exact de naam wordt overgenomen zoals die op de kaart staat vermeld. De betaling wordt vervolgens online geautoriseerd, zodat de koper direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd.
   2. PayPal: Met PayPal kun je zowel vanaf je bank- of girorekening, je creditcard of je PayPal account geld overmaken.
   3. iDeal: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDeal te betalen. iDeal is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren. Stap 1. De koper kiest bij het bestellen op Arya Saffron voor iDeal als betaalmethode. Stap 2. De koper kiest de bank waarbij hij een betaalrekening heeft. Stap 3. De koper bevestigt de betaling via de beveiligingsmethode van Internet Bankieren (e.dentifier voor ABN AMRO) Stap 4. De betaling wordt direct verwerkt.
   4. Bankoverschrijving: Het is mogelijk openstaande bedragen over te maken op ABN Amro IBAN bankrekening NL34 ABNA 0510 3965 85 t.n.v. Arya Saffron. Overige gegevens bankrekening:
    IBAN: NL34 ABNA 0510 3965 85
    BIC: ABNANL2A
   5. Bancontact/Mr.Cash: Voor Belgische kopers is het mogelijk om via Bancontact/Mr.Cash te betalen. Bancontact/Mr. Cash is een initiatief van de gezamenlijke Belgische banken en staat voor een snelle, vlotte betaling zonder fouten. Bancontact/Mr.Cash is beschikbaar voor mensen met een rekening bij o.a. de KBC, Dexia of ING bank. Dankzij de pincode is de transactie snel en veilig afgerond.
  10. Annulering koopovereenkomst
   Gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de betreffende zaak op het afleveradres, is de koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de koper binnen 7 werkdagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres de zaak aan te melden bij info@aryasaffron.com. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Arya Saffron betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.
   Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van zaken die: 1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 4) snel kunnen bederven of verouderen; 5) Beschadigd zijn;
   Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is Arya Saffron gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de koper recht op teruggave van het door hem aan Arya Saffron betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
  11. Foto´s op deze website
   Alle foto’s op deze website zijn eigendom van Arya Saffron en vallen onder de Nederlandse en internationale copyrightwet. Foto’s mogen niet worden gepubliceerd, afgedrukt, vermenigvuldigd, gewijzigd of op andere wijze worden openbaar gemaakt zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Arya Saffron.
  12. Toepasselijk recht
   Op alle rechtsbetrekkingen tussen Arya Saffron en de koper is Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.
  13. Persoonsgegevens
   De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Arya Saffron nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het “persoonlijk” gedeelte van Arya Saffron.
   Arya Saffron zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

Article 1. Generals

1. These terms and conditions apply to every offer, quote and agreement between Arya Saffron and a Counterpart upon which User has stated the conditions applicable, as far as the parties do not deviate from the conditions either explicitly or written.

2. The present terms and conditions apply likewise to the agreements with the User, where User needs third parties to get involved for the execution.

3. These terms and conditions are written for the employees of the User as well as for and their managing board.

4. The applicability of a possible purchase or different terms and conditions by the counterpart gets explicitly rejected.

5. If one or more conditions are either nullified  or annulled partially or completely at any moment, all the other conditions stay then applying in full. User and the counterpart shall still get into consultation in order to agree on new conditions to replace the annulled one(s), where in as far as possible, the objective and the scope of the original provisions are respected.

6. If there is uncertainty about the explanation on one or more provisions of these terms and conditions, the explanation should be given ‘to the spirit’ of these provisions.

7. If there is a situation between parties that is not governed by these terms and conditions, then this situation must be assessed according to the spirit of these terms and conditions.

8. If User does not always require strict compliance with these terms, this does not mean that its provisions do not apply or that User will, to some extent, lose the right to demand the punctual compliance with the terms of these Terms & Conditions.

Article 2. Quotes and offers

All offers and quotes by User are non-binding, unless the offer has been termed for acceptance. A quote or offer will expire if the product on which the quote or offer relates is in the meantime no longer available.

User cannot be kept to his offers or quotes if the Other Party can reasonably understand that the offers or quotes, or any part thereof, contain a manifest error or omission.

The prices quoted in a quotation or offer are exclusive of VAT and other charges charged by the government, any costs incurred under the agreement, including travel and subsistence, shipping and handling costs, unless otherwise stated.

If the acceptance differs from the offer offered in the quote, then User is not bound by it. The agreement will not be created in accordance with this deviating acceptance, unless otherwise indicated by the User.

A composite price listing does not require User to perform a portion of the contract against a corresponding part of the specified price. Offers or quotations do not automatically apply to future orders.

Article 3. Payments and collection costs

Payment must be made within 14 days of the invoice date, in a manner specified by the User in the currency in which it is invoiced, unless otherwise specified by User. User is entitled to periodically invoice.

If the other party fails in the timely payment of an invoice, the other party is in neglect by law. The other party is then liable to interest at 1% per month, unless the legal interest rate is higher, in which case the statutory interest is due. Interest on the payable amount will be calculated from the moment that the Other Party is in default until the full amount due is paid.

User has the right to conduce the payments made by the Other Party, primarily by deducting from the costs, then deducting from the accrued interest and finally deducting from the principle amount and current interest.

User may, without neglecting for doing so, refuse an offer to pay, if the Other Party designates another order in allocation of the payment. User may refuse full repayment of principal amount, unless the outstanding and current interest and collection costs are also met.

The Other Party is never entitled to settle the amount owed to it by the User.

Objections about the amount of an invoice do not suspend the payment obligation. The Other Party is neither entitled to Section 6.5.3 (Articles 231 to 247 Book 6 of the Dutch Civil Code) nor entitled to suspend payment of an invoice for another reason.

If the Other Party is either in lack or in neglect of (timely) fulfillment to its obligations, all reasonable costs for obtaining the principle amount will be paid by the Other Party out of any rights for not doing so. The extrajudicial costs are calculated on the basis of what is common in Dutch debt collection practice, currently the calculation method is according to Rapport Voorwerk II. However, if User has incurred higher costs for debt collection that were reasonably necessary, the actual costs incurred for reimbursement will be eligible. Any court and execution costs incurred will also be recovered from the Other Party. The other party is also subject to interest on the due collection charges.

Article 4. Return policy

The Other Party can return a product within 14 days of the purchase date only if the product is still sealed. Shipping costs will not be refunded if shipping costs are paid. The Other Party then has to pay the shipping costs to return the product. The amount stated by User will be refunded within 30 days after receiving the returned article.